dimecres, 30 de gener de 2013

So Far Away - Carole King & James Taylor #on_this_day

Quines coses han passat en els 30s de gener? Pos, resulta que al 1649 li van tallar el cap al rei Charles I d'Anglaterra. I pocs anys despres, al 1661 li van fer a Oliver Cromwell "2 anys despres del seu mort" ! Que? Resulta que el lider dels parliamentaris en la guerra civil contra els monarquics, va morir al 1659 pero quan els monarquics van tornar al poder, li van des-enterrar per poder "executar"-li com calia!
Al 1948 li van matar a Ghandi.
Buscant noticies més "light" ...
Al 1969 els Beatles toquen en public per ultim cop.
I al 1971, Carole King llança al mercat el LP Tapestry.
....
So, what's happened on previous 30ths of January? Well, apparently in 1649 King Charles the First was beheaded. As was Oliver Cromwell, in 1661,"two years after his death"! What?! Well, it turns out that when the Royalists got back into power, they dug up the Parliamentarian leader and "executed" him. As they say, he who laughs last ...
Ghandi was killed in 1948.
On a lighter note, the Beatles last played in public in 1969, and in 1971 this "wonder of the modern world", the LP Tapestry, was released by Carole King.

Cap comentari:

Publica un comentari