dijous, 20 de novembre de 2014

Dear Mr Cameron...

Around 80 British citizens (including yours truly) living in Catalonia, Catalans living in the United Kingdom, and other citizens with close links to the United Kingdom and/or Catalonia have signed this letter which is currently being rushed to Downing Street by the Royal Mail (as well as appearing in the Catalan press) ...Dear Prime Minister,

As expatriate citizens from different countries with strong ties with the United Kingdom, we firstly wish to express our sincere admiration for the democratic position your Government adopted over the Scottish Referendum. The Scottish people were given the opportunity to decide their own future, an initiative that must be deemed fair, modern and democratic. It is due precisely to the wisdom of this decision, however,
that we consider it a contradiction that, on November 10th, you should have publicly expressed your support for Mr. Rajoy over the Catalan independence poll which was incomprehensibly declared “illegal” by the Spanish Government. This successful poll was conducted in the most democratic fashion, as certified by a group of MEP observers headed by Mr. Ian Duncan, giving a result of over 80% support for Catalan independence. 
Many Catalans regret the implicit blessing that your statement bestowed on Mr Rajoy’s blunt opposition to the right of Catalans to vote. On the twenty-fifth anniversary of the destruction of the Berlin Wall, and 301 years after the British Government’s tragic failure to comply to the terms of the Treaty of Genova at Utrecht, the signatories of this letter feel that today it should be the duty of the British Prime Minister, and other European leaders, to support the Catalan people in their bid to find a democratic solution to their problem and to take into their own hands the key decisions regarding their political future. It is a right no European people should be denied.

Yours faithfully,

...
Un grup de 80 persones vinculats amb el Regne Unit i/o Catalunya hem fet aquesta carta al primer ministre britanic, David Cameron. Ha sortit també a la premsa, aquí i aquí.

Benvolgut Primer Ministre

Com a ciutadans expatriats de diferents països amb vincles estrets amb el Regne Unit, volem d'entrada expressar la nostra sincera admiració per la posició democràtica que el vostre govern va adoptar sobre el Referèndum Escocès. El poble escocès va tenir l'oportunitat per decidir el seu propi futur, iniciativa que considerem justa, moderna i democràtica. És precisament degut a aquesta assenyada decisió que veiem com a contradictori que, l'endemà de l'exitosa consulta, vostè declarés públicament el seu suport per la posició del Sr. Rajoy respecte a la consulta d'independència que incomprensiblement va ser declarada "il.legal" pel Govern espanyol. Aquesta reeixida consulta es va conduir de la manera més democràtica tal com van avalar-ho un grup d'eurodiputats liderats pel Sr. Ian Duncan, amb el resultat de més d'un 80% a favor de la independència de Catalunya. 
Molts catalans estan dolguts davant el suport implícit que la vostra declaració prestava a l'oposició inflexible del Sr. Rajoy al dret a decidir dels catalans. En celebrar-se els 25 anys de la caiguda del Mur de Berlin, i 301 anys després que Gran Bretanya deixés de complir a Utrecht els mandats del Tractat de Gènova, els signants d’aquesta carta creuen que el Primer Ministre britànic, i altres liders europeus, tenen avui el deure de donar suport al poble català en la seva demanda de trobar solucions democràtiques al conflicte i de poder prendre lliurement les crucials decisions sobre el seu futur polític. És un dret que no s’hauria de negar a cap país d’Europa. 

Ben atentament

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada