divendres, 9 d’abril de 2010

Anarchy in the UK - Sex Pistols

Ahir, va morir el Malcolm McLaren, a l’edat de 64 anys. Va fer diverses coses en la vida, però serà recordat principalment per ser el manager dels Sex Pistols. I segons quina versió de l’historia llegeixes, el motiu del seu èxit o culpable del seu final. El que està clar és que tenia molt de visió de negocis i ell, i el grup, van aprofitar el boom del punk per arribar dalt de tot – per un dia.

Encara que McLaren ha gravat molta música en solitari i amb col·laboracions, no la conec i avui escoltarem als Sex Pistols. Anarchy in the UK va ser el seu primer single de l’any 1976, i desprès estaria al LP Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols.

Malcolm McLaren died yesterday at the age of 64. Although he took on and carried out various business and artistic projects in his life, I think he’s most well-known for being the manager of the Sex Pistols. And, depending on whom you listen to, the driving force behind their success, or the one to blame for their rapid demise. What is clear is that McLaren had a clear vision for business opportunities and with the Sex Pistols they played their cards right to make the most out of the punk rock boom and become one of the most famous groups in the world, for a brief moment.

Although McLaren recorded music himself alone and in collaboration with other artists, I’m afraid I don’t really know it, so today we’ll listen to the Sex Pistols with Anarchy in the UK, their first single back in 1976. It would later appear on the LP Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols.
1 comentari: